Info / Praktiske oplysninger
Køge Musik Aftenskoles administration:

Aftenskoleleder Otto Laust Hansen
Telefon 40 72 02 11 - 56 65 08 08
E-mail:
info@musikaftenskole.dk

Køge Musik Aftenskoles adresse

Tuemosevej 8
4600 Køge
www.musikaftenskole.dk

Undervisningssteder
Musikaftenskolen underviser i Køge Musikskoles hus, Ved Stadion 1, samt på kommunens skoler. 

Udenbys deltagere
Udover voksne over 25 år bosiddende i Køge Kommune kan børn, unge og voksne som bor
udenfor Køge Kommune blive optaget i Køge Musikaftenskole.

Instrumenter/noder
Musikaftenskolen kan i et vist omfang stille instrumenter til rådighed til udlejning.
Det koster 200 kr. pr. rate (4 rater pr. sæson) og beløbet opkræves sammen med deltagerbetalingen.

Noder til instrumentalundervisningen betales af eleven.

Sæsonlængde/lektionslængde
Sæsonen i Musikaftenskolen er på 34 uger.
Sæsonen starter mandag den 29. august 2016.
Hver undervisningslektion varer 50 minutter og ved instrumentalundervisning deler to elever en lektion.

Betaling
Instrumentalundervisning koster 4 rater á 1.045 kr. for hele sæsonen.
Betalingen forfalder 5.10. - 5.12. - 5.2. - 5.4. og girokort udsendes af PBS.

Aflysning
Hvis læreren aflyser undervisningen forsøges timen erstattet senere.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre refunderes de aflyste lektioner, der er flere end 2, med 122 kr.
pr. lektion ved sæsonens afslutning.

Udmeldelse
Det er muligt at udmelde sig før hver betalingstermin.
Udmeldelse skal ske skriftligt til Musikaftenskolens kontor.

Ferieplan
Sæsonstart :
Efterårsferie : 
Juleferie : 
Vinterferie :                                                           
Påskeferie :                                                             
St. Bededag : 
Kr. Himmelfart :                                                     

Sidste undervisningsdag :


Persondata og Cookies politik i PDF - klik her

 

© ATC Data