Øvrige Fag
Forberedelses kursus til Musikalsk Grundkursus.

Kurset henvender sig primært til unge mennesker, som ønsker at forberede sig
til optagelse på Musikalsk Grundkursus
(et 3-årigt forberedelseskursus til musikkonservatoriet).

Kurset kan dog også bruges som forberedelse af ansøgere til kirkemusikskole, seminarium m.v.

Kurset kan indeholde følgende fag :
- hovedinstrument - 50 minutter pr. uge
- bifagsklaver - 25 minutter pr. uge
- teori - 1 lektion pr. uge
- hørelære - 1 lektion pr. uge
Desuden vil der i kursus perioden forsøges afholdt sammenspilsworkshop.

Lærerne er tilknyttet Musikalsk Grundkursus i Køge og undervisningen foregår på Køge Musikskole.
Dag og tid aftales med deltagerne af hensyn til arbejde og anden skolegang.

Kurset forløber i 14 uger i efteråret 2015 med start i uge 36 og prisen pr. deltager for alle fagene er 6.200 kr. fordelt på 2 rater.
Musikterapi/handicapundervisning

Der tilbydes undervisning på mindre hold, både for institutioner og privatpersoner.

Kontakt aftenskoleleder Otto Laust Hansen for yderligere oplysninger om pris og lærer m.v.

© ATC Data